top of page
  • Zviya Baron

ארבעת הכלים שיעזרו לכם להצליח להטמיע חדשנות בארגון


את מודל ה- 4P's כולנו מכירים משיעור השיווק הראשון - פה הוא משמש אותנו לבניית מודל הטמעה מצליח בארגון

הטמעת חדשנות בארגונים בהצלחה דורשת סבלנות של ההנהלה והקצאת משאבים בחוכמה בארגון. מודל ארבעת ה-4P’s יסייע לכם לבנות אסטרטגיית חדשנות

 

צביה ברון, The innovation Catalyst

tech12| פורסם במקור ב- 30/11/2214:05בעוד שרוב הארגונים התחילו להפנים שחדשנות היא דיסציפלינה נדרשת להישרדות הארגון, הרי שהדרך לבניית מערך חדשנות מתפקד ומצליח בארגון עודנה ארוכה ולא ידועה. הטמעת החדשנות בארגון דורשת משאבים רבים: בזמן, בכסף ובאנשים. היא דורשת סבלנות של מספר שנים ואורך רוח של ההנהלה הבכירה.

תפקיד מנהלי החדשנות הוא לבנות את החדשנות בכל שכבות הארגון ולהטמיע אותה, באופן שייצר ערך אמיתי. הסיבה לכך הינה שכל ארגון, גם החדשני ביותר מייצר לאורך סמן תהליכים ובקרות ההופכים ל"תנ"ך" של הארגון ובתורם מייצרים ביורוקרטיה. חדשנות הינה שינוי ה-DNA של הארגון. כל שינוי אבולוציוני דורש זמן.


ביצירת מטריקס הצלחת ההטמעה של חדשנות בארגונים. במודל המקורי משנת 2018, מתארים ג'ון בסנט וג'ו טיד, ארבעה סוגי חדשנות (הסבר קצר בקישור הנ"ל Product, Paradigm, Position & Process). במודל שלי, של ארבעת ה-4P’s, אנו בוחנים את הצלחת ההטמעה של הארגון משני כיוונים – Top-Down , מלמעלה למטה – קרי מ-30,000 רגל וההנהלה הבכירה ו-Bottom-Up, בחינת ההצלחה של החדשנות בארגון, ובכן, מכיוון הארגון.


1. פרדיגמה - Paradigm הכוונה היא לתמונת העולם של הארגון – האם האסטרטגיה של הארגון כוללת מרכיבים של חדשנות, האם הדירקטוריון וההנהלה הבכירה מדברים חדשנות, ויותר מכך, האם מקדמים חדשנות בעשיה אקטיבית ומעשית. הדוגמאות לכך רבות: האם ההנהלה מאפשרת לחדשנות לצמוח ע"י הקצאת תקציבים יחודיים, מינוי אנשי חדשנות, הפניית תשומת לב נהולית, אפשרות להכשל מבלי להענש ועוד.All rights Reserved, Zviya Baron, 2022

2. התהליך - Process - המדד השני לבחינת הצלחה של הטמעת החדשנות בארגון הוא בחינת תהליכי החדשנות בארגון וההתבססות שלהם בכל הרמות – מרמת הנהול ועד העובדים, כגון: האם כל מי שרוצה לקדם פרויקט חדשנות בארגון יודע מה צריך לעשות, מהם השלבים בתהליך וכמה קל לו או לה להגיע לכך.


3. אנשים - People - בחינת הצלחת החדשנות דרך הפריזמה האנושית קשה מאין כמוה וחשובה באותה מידה. דר' דן אריאלי בספרו " לא רציונלים ולא במקרה" מדבר על כך שכולנו דחיינים באופן טבעי – קרי קל לנו להמשיך לעשות מה שתמיד עשינו. בכל ארגון יהיו חדשנים, אנשים המתעניינים בשינויים, טכנולוגיות ואופטימיזציה בתחום ההתמחות שלהם. מכיוון שחדשנות היא דבר שקשה לעשות, באופן טבעי מספרם תמיד יהיה קטן. לפיכך, המדד שבוחן עליה במספר החדשנים בחברה בתחומים שונים מצביע באופן מובהק על התבססות החדשנות.


4. השורה התחתונה - Profit - המדד האחרון ובמקרים היחיד לבחינת הצלחת החדשנות הינו מדד הרווח. בסופו של יום החדשנות נמדדת עפ"י הצלחתה לתרום לשורה התחתונה הן ברמת החסכון , (באמצעות יעול תהליכים ואופטימיזציה שלהם) והן ברמת המכירות (בהצגת מוצרים ומודלים עסקיים חדשים). זהו מדד חשוב, אך נדרש להשתמש בו עם הבנה של מגבלותיו.

לסיכום, הטמעת חדשנות בארגונים בהצלחה דורשת סבלנות של ההנהלה והקצאת משאבים בחוכמה בארגון.

Comments


bottom of page